Výuka
NMAI055 Matematická analýza 2, kruh 39

Cvičení NMAI055 MA 2, ve středu od 12:20 S6, kruh 39

Pro získání zápočtu je nutné získat dostatek bodů - alespoň 80 bodů. Body lze získat následujícími způsoby:

Domácí úkoly budou vždy zadávány ze sady příkladů, které budeme počítat na cvičení. Na jejich vypracování bude čas jeden týden, potom problematické příklady probereme. Úkoly se odevzdávají písemně na cvičeních. Na daném cvičení si pak ukážeme i jejich řešení. Navíc některé obtížnější úkoly mají otevřený časový limit do konce semestru. K některým úkolům navíc asi sepíšu další návodný text, v kterém budete mít za úkol vyřešit jenom některé části důkazů. Výhodou takových úloh je to, že člověk získá přečtením textu a jeho rozmyšlením docela dost znalostí. Samotné podúlohy nebudou většinou těžké.

Náhradní cvičení proběhne ve čtvrtek 19.5.2010 od 17:20 v S11.

Konzultační hodiny nevypisuji, ale lze si je domluvit po mailu. Ideální doba je například na konci cvičení.

Seznam studentů

Jméno Aktivita 1 2 3 4 5 Písemka 1 Písemka 2 Bonifikačky Bodů celkem Zápočet
Tomáš Čapka 5 11 44 8 68
Trung Ha Duc 30 13.5 4 5 10 3 70 30 165.5 ANO
Martin Dvořáček 2 4 6 6 20 38
Jiří Hudec 5 8.5 3 8 3 45.5 10 83 ANO
Jan Kůs 5 5 70 80 ANO
Jan Matějka 5 5
Vendula Michlíková 11.5 7 50 20 88.5 ANO
Tomáš Musil 70 10 80 ANO
Tomáš Novella 31 31
Patrik Pasterčík 5 35 8 48
David Pěgřímek 3.5 4.5 2 11 58 18 97 ANO
Lukáš Richter 45 16 61
Pavol Rohár 7 52 10+18 87 ANO
Lukáš Rychna 5 4 40 15 8+13 85 ANO
Petr Škoda 8.5 3.5 64 20 96 ANO
Jan Šrogl 1.5 35 12+10 58.5
Michal Štědrý 58 58
Ondřej Štumpf 10 5 7 70 20 112 ANO
Jan Voborník 5 6.5 7 65 26 109.5 ANO
Vojtěch Vondra 53 10+19 82 ANO
David Vondrák 36 28 64
Petr Vyhlas 2 5 5 50 10 72
Hujer Maximalista 13.5 4 11 14 18 70 30 160.5 ANO

Domácí úkoly

Těžké domácí úkoly naleznete zde: PDF, zatím obsahuje povídání o Dedekindových řezech.

Co jsme dělali na cvičeních