Výuka
NMAI054 Matematická analýza, kruh 33

Cvičení NMAI054 MA, ve středu od 12:20 S6, kruh 33

Pro získání zápočtu je potřeba získat alespoň 100 bodů z domácích úkolů a napsat započtovou písemku alespoň na 50% (z níž se body započítají i ke zkoušce). Body lze získat následujícími způsoby:

Domácí úkoly budou vždy zadávány ze sady příkladů, které budeme počítat na cvičení. Na jejich vypracování bude čas jeden týden, potom problematické příklady probereme. Úkoly se odevzdávají písemně na cvičeních. Na daném cvičení si pak ukážeme i jejich řešení. Navíc některé obtížnější úkoly mají otevřený časový limit do konce semestru. K některým úkolům navíc asi sepíšu další návodný text, v kterém budete mít za úkol vyřešit jenom některé části důkazů. Výhodou takových úloh je to, že člověk získá přečtením textu a jeho rozmyšlením docela dost znalostí. Samotné podúlohy nebudou většinou těžké.

Konzultační hodiny nevypisuji, ale lze si je domluvit po mailu. Ideální doba je například na konci cvičení.

Seznam studentů

Jméno Aktivita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Těžké Bodů celkem Písemka Zápočet
Marek Behún 20 10 15 5 10 60 120 97.5 ANO
Michal Berg 50 10 15 4.5 8 22 10 12 131.5 100 ANO
Marek Jonáš 20 10 14 5 10 4 17 12 25 117 85 ANO
Romana Kapustová 10 10 23 5 10 10 33 10 111 100 ANO
Petra Kaštánková 10 10 15 7.5 10 25 9 6 38 130.5 85 ANO
Josefína Mádrová 40 10 15 5 10 13 15 18 12 6 144 87.5 ANO
Michal Opler 50 10 14 5 10 12 2 103 95 ANO
Michal Pokorný 70 10 32 112 80 ANO
Šimon Růžička 50 7 5 10 1 10.5 10 0.5 12 106 55 ANO
Šimon Schagerer 80 9 20 109 80 ANO
Martin Töpfer 80 10 14.5 5 13 15 137.5 100 ANO
Ludmila Tydlitátová 9.5 20 5 7.5 19 21.5 9 10 11 112.5 65 ANO
Hujer Maximalista 10 33 10 10 13 39 30 45 12 27 38 80 347 100 ANO

Domácí úkoly

 1. 03.10.2012 - vyřešte 8cd (5 bodů) a 9 (5 bodů) (velké Pí je obdoba sumy, součin přes prvky uvnitř) ze sady příkladů: PDF PS.
 2. 10.10.2012 - vyřešte 11 (po 5 bodech), 12fg (po 5 bodech), 15c (5 body), 16 obecně (8 bodů) ze sady příkladů: PDF PS.
 3. 17.10.2012 - vyřešte 3 (5 bodů) ze sady příkladů: PDF PS.
 4. 24.10.2012 - vyřešte 2ef (po 5 bodech) ze sady příkladů: PDF PS.
 5. 31.10.2012 - vyřešte 1de (5 bodů) a 6 (8 bodů) ze sady příkladů: PDF PS.
 6. 14.11.2012 - vyřešte úlohy 8 (po 5 bodech), 9 (8 bodů), 10 (8 bodů) a 11 (8 bodů) ze sady příkladů: PDF PS.
 7. 21.11.2012 - vyřešte úlohy 3bc (po 5 bodech), 4b (5 bodů) a 6 (5 bodů) a 8cd (po 5 bodech) ze sady příkladů: PDF PS.
 8. 28.11.2012 - vyřešte úlohy 2cd (po 5 bodech), 5cd (po 5 bodech) a 6cdefg (po 5 bodech) ze sady příkladů: PDF PS.
 9. 5.12.2012 - vyřešte úlohu 1efgh (po 3 bodech) ze sady příkladů: PDF PS.
 10. 10.12.2012 - vyřešte úlohu 2b (5 bodů), 3b (5 bodů), 4 (8 bodů), 6 (po 3 bodech) ze sady příkladů: PDF PS.
 11. 12.12.2012 - vyřešte úlohu 3cfghi (po 4 bodech), 4b (5 bodů), 5 (8 bodů) a 6b (5 bodů) ze sady příkladů: PDF PS.

Těžké domácí úkoly naleznete zde: PDF a PS, zatím obsahuje povídání o konstrukci reálných čísel pomocí Dedekindových řezech.

Co jsme dělali na cvičeních