Výuka
NMAI055 Matematická analýza 2, kruh 33

Cvičení NMAI055 MA2, v čtvrtek od 15:40, kruh 33

Pro získání zápočtu je potřeba získat alespoň 100 bodů z domácích úkolů a napsat započtovou písemku alespoň na 50% (z níž se body započítají i ke zkoušce). Body lze získat následujícími způsoby:

Domácí úkoly budou vždy zadávány ze sady příkladů, které budeme počítat na cvičení. Na jejich vypracování bude čas jeden týden, potom problematické příklady probereme. Úkoly se odevzdávají písemně na cvičeních. Na daném cvičení si pak ukážeme i jejich řešení. Navíc některé obtížnější úkoly mají otevřený časový limit do konce semestru. K některým úkolům navíc asi sepíšu další návodný text, v kterém budete mít za úkol vyřešit jenom některé části důkazů. Výhodou takových úloh je to, že člověk získá přečtením textu a jeho rozmyšlením docela dost znalostí. Samotné podúlohy nebudou většinou těžké.

Konzultační hodiny nevypisuji, ale lze si je domluvit po mailu. Ideální doba je například na konci cvičení.

Seznam studentů

Jméno Aktivita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Těžké Bodů celkem Písemka Zápočet
Marek Behún 9 25 40 25 25 124 100 ANO
Michal Berg 10 12 35 48 105 100 ANO
Jan Buchar 50 24 14.5 24 112.5 65 ANO
Peter Hevesi 23.5 9 32.5
Vítězslav Imrýšek 10 12 14.5 24 12 27 10 10 119.5 50 ANO
Antonín Jareš 40 12 9 35 48 10 30 10 194 75 ANO
Marek Jonáš 12 9 35 32 25 113 90 ANO
Romana Kapustová 25 12 30 10 45 10 132 100 ANO
Petra Kaštánková 25 22 20 8 10 35 120 90 ANO
Michal Opler 50 9 15 8 25 20 127 90 ANO
Martin Roubovský 9 9 10 28 27.5
Šimon Růžička 10 33 19 40 102 65 ANO
Šimon Schagerer 60 5 12 23 100 70 ANO
Martin Töpfer 50 13 9 22 10 104 75 ANO
Jáchym Toušek 30 10 9 15 48 112 80 ANO
Ludmila Tydlitátová 10 9 12 15 24 25 13 108 60 ANO
Martin Zikmund 25.5 9 40 32 106.5 75 ANO
Hujer Maximalista 30 62 40 48 30 10 50 10 55 80 415 100 ANO

Domácí úkoly

  1. 28.2.2013 - vyřešte úlohy 2 (5 bodů), 4 (5 bodů), 5 (8 bodů), 8efgh (po 3 bodech) ze sady příkladů: PDF PS.
  2. 7.3.2013 - vyřešte úlohy 1a (3 body), 2acd (po 5 bodech), 3ab (po 5 bodech), 4ab (po 5 bodech) a 5abc (po 5 bodech) ze sady příkladů: PDF PS a 10efg (po 3 bodech) ze sady příkladů: PDF PS
  3. 14.3.2013 - vyřešte úlohy 10klmn (po 5 bodech) a 12bcde (po 5 bodech) ze sady příkladů: PDF PS.
  4. 28.3.2013 - vyřešte úlohy 2bcdefg (po 8 bodech) ze sady příkladů: PDF PS.
  5. 4.4.2013 - vyřešte úlohy 3bc (po 5 bodech), 5abc (po 5 bodech) a 6b (5 bodů) ze sady příkladů: PDF PS.
  6. 25.4.2013 - dokažte Heine-Borelovu větu z úlohy 5 (10 bodů) ze sady příkladů: PDF PS.
  7. 2.5.2013 - vyřešte 8cdef (po 5 bodech), 9bcde (po 5 bodech) a 10 (po 5 bodech) ze sady příkladů: PDF PS.
  8. 9.5.2013 - vyřešte 1bc (po 5 bodech) ze sady příkladů: PDF PS.
  9. 23.5.2013 - vyřešte 2cde (po 5 bodech) a 2ghijk (po 8 bodech) ze sady příkladů: PDF PS.

Těžké domácí úkoly naleznete zde: PDF a PS, zatím obsahuje povídání o konstrukci reálných čísel pomocí Dedekindových řezech a analýzu posloupnosti sin n.

Co jsme dělali na cvičeních