Výuka
NPRG031 v pátek

Cvičení NPRG031 v pátek

Cvičení se odehrává v počítačové laboratoři SW2. Tam je pro práci nutné zřídit si účet, bližší informace naleznete zde. Na cvičení se budeme zabývat algoritmy a jejich implementaci budeme provádět v jazyku Pascal a později v C#.

Pro získání zápočtu je nutné splnit všechny čtyři následující podmínky:

  1. Získat alespoň 100 bodů z domácích úkolů. Na cvičení si vedu prezenci, a pokud budete chybět nejvýše na čtyřech cvičeních, obdržíte bonus 20 bodů k domácím úkolům. Dále je možné body získat za aktivitu na cvičení či dle uvážení cvičícího. Naopak za opisování domácích úkolů mohu dle svého uvážení body strhnout nebo libovolně rozdělit.
  2. Úspěšné absolvování zápočtové písemky na základní znalosti algoritmů.
  3. Úspěšné absolvování zápočtové písemky u počítače v jazyku C#.
  4. Vypracování zápočtového programu v dostatečném rozsahu.

Domácí úkoly budou dvojího typu, praktické a teoretické. Praktické se odevzdávají pomocí rozhraní CodEx a jsou automaticky vyhodnocovány na několika vstupních souborech. Jejich odevzdání je však časově omezeno. Pro možnost odevzdávání úloh je potřeba si nejprve zřídit účet a poté mi zaslat jeho login na mail, abych vás mohl zařadit do skupiny. Pokud se objeví jakékoliv problémy, pište nejprve mě, až poté administrátorovi. Teoretické úkoly jsou malinko těžší, vyžadují vyřešení daného problémů (mnohdy alespoň tak rychle jako je nějaký předepsaný čas) a také by jejich řešení mělo obsahovat zdůvodnění správnosti. Řešení mi posílejte mailem a to buď přímo v textu mailu nebo jako přílohu v libovolném rozumném formátu (tím myslím čistý text, HTML, PDF, PS, nikoliv obskurnosti jako DOC, RTF a podobné, pokud podobné formáty, převeďte výsledek do PDF).

Inspiraci na téma a rozsah zápočtového programu naleznete například na stránkách Martina Mareše. Do konce března je nutné mi mailem zaslat specifikaci, ve které popíšete jaký zápočták hodláte programovat. Tím minimalizujete riziko, že by Váš zápočták byl odmítnut jako moc jednoduchý nebo příliš podobný některému z vašich kolegů. Součástí specifikace by měl být stručný popis toho, co by měl program umět a v jakém programovacím jazyku (případně s použitím jakých knihoven) ho budete implementovat. Doporučený jazyk je C#, avšak je možné psát i v C nebo C++. Pokud máte však dobrý důvod použít něco jiného, zkuste mi napsat. Nutnou součástí zápočťáku je jeho dokumentace, to jak programátorská (jaké techniky a algoritmy jste použili a podobně), tak uživatelská (jak se program ovládá), podobně jako u domácích úkolů v rozumném formátu. Ošetřeny by také měli být věci jako neplatné vstupy.

Pokud všechny podmínky splníte, dostanete zápočet, ten Vám však do indexu a do SISu zapíše přednášející.

Konzultační hodiny nevypisuji, ale lze si je domluvit po mailu. Ideální doba je například na konci cvičení.

POZOR! - na cvicení 7.5. (se čtvrteční skupinou společně) budeme psát teoretickou zápočtovou písemku.

Seznam teoretických úkolů

Byly zadány tyto teoretické úlohy, v závorce je uveden počet bodů za vyřešení: