Výuka
NDMI011 v pátek

Cvičení NDMI011 v pátek

Pravděpodobně budou obě páteční cvičení spojena.

Pro získání zápočtu je nutné získat dostatek bodů. Body jsou dvou typů a je třeba jich získat následující počet:

  1. Alespoň 20 bodů z domácích úkolů. Body z domácích úkolů se získávají za řešení úkolů a případně výraznou aktivitu na cvičeních.
  2. Alespoň 20 bodů z písemky. Na jednom z posledních cvičení se bude psát písemka, z které půjde získat pravděpodobně až 50 bodů.

Body těchto dvou kategorii je možné navzájem směňovat v kurzu 3:1. Tedy pokud získáte alespoň 80 bodů z domácích úkolů, nemusíte již na písemku chodit. A pokud naopak napíšete písemku na 50 bodů, stačí vám získat 10 bodů z domácích úkolů.

Domácí úkoly budou vždy zadávány po seriích na téma, které jsme probírali na cvičeních. Na jejich vypracování budou většinou dva týdny. Úkoly se odevzdávají písemně na cvičeních. Na daném cvičení si pak ukážeme i jejich řešení.

Pokud všechny podmínky splníte, dostanete zápočet, ten Vám však do indexu a do SISu zapíše přednášející.

Konzultační hodiny nevypisuji, ale lze si je domluvit po mailu. Ideální doba je například na konci cvičení.

POZOR: písemka z 15. 5. opravena, v tabulce naleznete body. Na posledním cvičení si budeme ukazovat řešení příkladů a budete mít možnost za to získat netriviální množství písemkových bodů. Termíny na odevzdání domácích úkolů prodlužuji přes zkouškové (čím dříve odevzdáte, tím lépe pro vás).

Domácí úkoly