Výuka
NMAI072 Lineární algebra III

Přednáška NMAI072 LA3

Termín přednášky se umlouvá na Doodle.

Navazující přednáška k LA1 a LA2, zaměřená na složitější výsledky a pokročilé aplikace lineární algebry. Cílem je lépe vysvětlit některé pojmy z LA2 (vlastní čísla, pozitivní definitnost, ...) a ukázat si jejich aplikace. Také se budeme bavit o algoritmech pro řešení soustav a výpočet vlastních čísel a o problémech, které vznikají v souvislosti se zaokrouhlováním. Pro představu si můžete si projít sepsané poznámky k přednášce v zimním semestru 2013/2014.

Zkouška bude sestávat hlavně z porozumění a přehledu, nejde o to naučit se všechny detaily. Jako přípravu ke zkoušce si vytvořte diagram, v kterém zpracujete přehled všech probíraných témat a podrobněji jedno zvolené téma. Zkouška bude probíhat tak, že se budeme nad vaším diagramem bavit. Diagram můžete vytvořit na papír nebo můžete využít software, například náš software Orgpad, prohlédněte si návod k použití a moje vytvořené diagramy. Cíl je, abyste si urovnali vaše vlastní matematické poznatky a vaši hlavu. Cílem té zkoušky je, abyste si z ní něco odnesli, ne aby vám příprava sežrala spoustu času. Budu se tedy hlavně snažit zjistit, čemu rozumíte, a případně si osvětlíme to, čemu nerozumíte.

Konzultační hodiny nevypisuji, ale lze si je domluvit po mailu. Ideální doba je například na konci přednášky.

Co jsme probírali