Výuka
Filozofie matematiky, v rámci MBCPLUS017 Matematika A1+

Filozofie matematiky, Přírodovědecká fakulta

Seminář v rámci předmětu MBCPLUS017 Matematika A1+, jehož cílem je diskutovat o matematice obecně. Snahou bude pochopit, jak matematika funguje, jak se dělá matematický výzkum. Také si pokusíme ilustrovat, jak matematika souvisí s přírodními vědami a reálným světem. Na rozdíl od většiny jiných matematických předmětů se nebudeme tolik zabývat detaily a budeme se věnovat přemýšlení o matematice obecně. Pro lepší představu se můžete podívat na loňskou stránku semináře.

Je potřeba domluvit se, kdy se to bude konat, pokud máte zájem, vyplňte svůj volný čas.

Tento předmět je součástí programu Bakalář+. Pokud si ho však oficiálně nechcete zapsat, tak stejně můžete chodit, formální věci příliš neřeším.