Výuka
NMAI058 Lineární algebra 2, kruh 43

Cvičení NMAI058 LA2, v pátek 12:20, kruh 43

Pro získání zápočtu je nutné napsaní zápočtových písemek na dostatečný počet bodů, tedy získat v součtu alespoň 50 ze 100 bodů. Zápočtové písemky budou dvě, jedna přibližně v půlce a druhá na konci semestru. Písemky však budou těžké, tedy získat dostatek bodů nebude úplně jednoduché. Lze si to však zlehčit získáním bonusových bodů za řešení domácích úkolů a aktivitu na cvičení. Případnou další písemku (pro neúspěšné) budeme řešit individuálně (podle počtu lidí). Docházka není nutná (ani se za ní nezískávají žádné body), ale je doporučená, výrazně vám pomůže se získáním zápočtu a složením zkoušky.

Domácí úkoly budou dvou typů: lehké a těžké. Lehké slouží procvičení látky, kterou jsme dělali na cvičení, budou to podobné jednoduché příklady a stačí v nich aplikovat mechanický postup. Odevzdávají se vždy písemně na dalším cvičení, pokud pro to nemáte nějaký dobrý důvod (například kvůli nemoci). Těžké úlohy vyžadují většinou nějaký nápad, může se jednat o nějakou aplikaci a proto jsou bodově lépe ohodnoceny. Navíc pro ně není omezený termín na odevzdání.

Konzultační hodiny nevypisuji, ale lze si je domluvit po mailu. Ideální doba je například na konci cvičení. Pro zopakovaní látky prvního semestru si můžete projít prezentaci o lineární algebře, kterou jsem nedávno stvořil na předmět Počítačová grafika: Procházka světem vektorových prostorů (PDF). Snažil jsem se v ní o intuitivní geometrická vysvětlení pojmů z lineární algebry v souvislosti s lineárními zobrazeními. Jsou v ní i naznačeny další partie lineární algebry, které budeme probírat v tomto semestru.

Písemka je opravena! Přineste si na příští hodinu index a pokud vám chybí, zkuste vyřešit nějaké domácí úkoly (klidně i starší, stejně jsme většinou na cvičení řešení neukazovali).

Domácí úkoly

Těžké úlohy

Přesná zadání naleznete v přiloženém souboru: PDF PS.

Co jsme dělali na cvičeních