Výuka
NMAI054 Matematická analýza, kruh 33

Cvičení NMAI054 MA, ve středu od 12:20 S6, kruh 33

Pro získání zápočtu je nutné získat dostatek bodů - alespoň 80 bodů. Body lze získat následujícími způsoby:

Domácí úkoly budou vždy zadávány ze sady příkladů, které budeme počítat na cvičení. Na jejich vypracování bude čas jeden týden, potom problematické příklady probereme. Úkoly se odevzdávají písemně na cvičeních. Na daném cvičení si pak ukážeme i jejich řešení. Navíc některé obtížnější úkoly mají otevřený časový limit do konce semestru. K některým úkolům navíc asi sepíšu další návodný text, v kterém budete mít za úkol vyřešit jenom některé části důkazů. Výhodou takových úloh je to, že člověk získá přečtením textu a jeho rozmyšlením docela dost znalostí. Samotné podúlohy nebudou většinou těžké.

Konzultační hodiny nevypisuji, ale lze si je domluvit po mailu. Ideální doba je například na konci cvičení.

Domácí písemku si můžete stáhnout zde: PDF PS. Za její vyřešení je možné získat až 50 bodů, pošlete prosím co nejdřív.

Domácí úkoly

Těžké domácí úkoly naleznete zde: PDF, zatím obsahuje povídání o Dedekindových řezech.

Co jsme dělali na cvičeních