Výuka
NMAI055 Matematická analýza 2, kruh 33

Cvičení NMAI055 MA2, v čtvrtek od 15:40, kruh 33

Pro získání zápočtu je potřeba získat alespoň 100 bodů z domácích úkolů a napsat započtovou písemku alespoň na 50% (z níž se body započítají i ke zkoušce). Body lze získat následujícími způsoby:

Domácí úkoly budou vždy zadávány ze sady příkladů, které budeme počítat na cvičení. Na jejich vypracování bude čas jeden týden, potom problematické příklady probereme. Úkoly se odevzdávají písemně na cvičeních. Na daném cvičení si pak ukážeme i jejich řešení. Navíc některé obtížnější úkoly mají otevřený časový limit do konce semestru. K některým úkolům navíc asi sepíšu další návodný text, v kterém budete mít za úkol vyřešit jenom některé části důkazů. Výhodou takových úloh je to, že člověk získá přečtením textu a jeho rozmyšlením docela dost znalostí. Samotné podúlohy nebudou většinou těžké.

Konzultační hodiny nevypisuji, ale lze si je domluvit po mailu. Ideální doba je například na konci cvičení.

Domácí úkoly

  1. 28.2.2013 - vyřešte úlohy 2 (5 bodů), 4 (5 bodů), 5 (8 bodů), 8efgh (po 3 bodech) ze sady příkladů: PDF PS.
  2. 7.3.2013 - vyřešte úlohy 1a (3 body), 2acd (po 5 bodech), 3ab (po 5 bodech), 4ab (po 5 bodech) a 5abc (po 5 bodech) ze sady příkladů: PDF PS a 10efg (po 3 bodech) ze sady příkladů: PDF PS
  3. 14.3.2013 - vyřešte úlohy 10klmn (po 5 bodech) a 12bcde (po 5 bodech) ze sady příkladů: PDF PS.
  4. 28.3.2013 - vyřešte úlohy 2bcdefg (po 8 bodech) ze sady příkladů: PDF PS.
  5. 4.4.2013 - vyřešte úlohy 3bc (po 5 bodech), 5abc (po 5 bodech) a 6b (5 bodů) ze sady příkladů: PDF PS.
  6. 25.4.2013 - dokažte Heine-Borelovu větu z úlohy 5 (10 bodů) ze sady příkladů: PDF PS.
  7. 2.5.2013 - vyřešte 8cdef (po 5 bodech), 9bcde (po 5 bodech) a 10 (po 5 bodech) ze sady příkladů: PDF PS.
  8. 9.5.2013 - vyřešte 1bc (po 5 bodech) ze sady příkladů: PDF PS.
  9. 23.5.2013 - vyřešte 2cde (po 5 bodech) a 2ghijk (po 8 bodech) ze sady příkladů: PDF PS.

Těžké domácí úkoly naleznete zde: PDF a PS, zatím obsahuje povídání o konstrukci reálných čísel pomocí Dedekindových řezech a analýzu posloupnosti sin n.

Co jsme dělali na cvičeních